BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

A. Özet Hazırlama :

 • Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetler, başlık ve kaynakça hariç 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 • Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.
 • Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

 

B. Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

 • Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.
  • Konu başlığı
  • (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.
  • Özet
  • Konu (başlıklar, bölümler, içerik, sonuç, kaynakça, ekler, vb.)
 • Tam metin, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.
 • Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.
 • Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.
 • Bildiri Tam Metni 20 sayfayı aşmamalıdır.
 • Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda bilimsel yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri, bozoksempozyumu@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.