BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 4.CİLT

Tüm cildi indirmek için tıklayınız

Ön kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

Arka kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

KONU LİNK
İÇİNDEKİLER 1-5
YOZGAT YÖRESİ HALK OYUNLARININ, GİYİSİLERİNİN VE ÇALGILARININ ANALİZİ 7-21
YOZGAT İLİNDE SPOR YAŞAMINA BAŞLAYIP ÜLKE SPORUNA KATKIDA BULUNAN SPORCULARIN ANALİZİ 22-29
YOZGAT İLİNİN MADEN POTANSİYELİ VE GÜNCEL DURUMU 31-38
YOZGAT MANGANEZ CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 39-55
YOZGAT İLİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 56-62
YOZGAT İLİNİN TERMAL TURİZM POTANSİYELİNİN 2023 TURİZM VİZYONU KAPSAMINDA İNCELENMESİ 63-70
YOZGAT İLİNDE SERACILIKTA KULLANILAN JEOTERMAL ENERJİNİN EKONOMİK KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 71-77
YOZGAT-SARIKAYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI MÜRDÜMÜK (LATHYRU SATİVUS L.) HATLARININ TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 78-84
YOZGAT FLORASINA KAYITLI ADA ÇAYI (SALVİA) TAKSONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TIBBİ ÖNEMİ 85-96
YOZGAT YÖRESİNDE KABA YEM ÜRETİM POTANSİYELİ VE HAYVANSAL ÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ 97-102
YOZGAT’IN BİTKİSEL ÜRETİMİNDE TAHIL VE BAKLAGİLLERİN ÖNEMI 103-109
YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI’NDAN KAYDEDİLMİŞ ORİBATİD AKARLAR (ACARİ, ORİBATİDA) 110-126
YİĞİTLER FOSİL LOKALİTESİ 127-132
YOZGAT’TA YEM BİTKİLERİ TARIMININ GENEL DURUMU 133-139
TÜRKİYE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE YOZGAT İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ 140-151
YERKÖY (YOZGAT)’DE BULUNAN BAZI LİKEN TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNDEN İNCELENMESİ 152-158
BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ 159-164
BOZOK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN BAZI LİKEN TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNDEN İNCELENMESİ 165-170
SÜREYYABEY BARAJI VE ÇEVRESI’NIN CARYOPHYLLACEAE FLORASI 171-177
YOZGAT’TA BUĞDAY ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİNİN KOYCK MODELİYLE ANALİZİ 178-188
YOZGAT İLİNİN ORGANİK TARIM POTANSİYELİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TAVSİYELER 189-204
TARIM SEKTÖRÜNÜN YOZGAT EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 205-215
TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA TARIM BANKACILIĞI UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ; YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ 216-220
AKDAĞMADENİ (YOZGAT)’NDEN TÜRKİYE İÇİN YENİ KAYIT BİR MAKROMANTAR TÜRÜ : CHALCİPORUS AMARELLUS (QUÉL.) BATAİLLE 221-224
KADIŞEHRİ (YOZGAT)’NDE BİTKİSEL TARIMIN GENEL DURUMU 225-241
YOZGAT VE ÇEVRESİNDE KURAKLIK ANALİZİ 242-251
YOZGAT ADA ÇAYI (S. YOSGADENSİS FREYN & BORNM.) ÜZERİNE BİYOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR 252-259
YOZGAT İLİNDE HAYVANCILIK POTANSİYELİ 260-270
YOZGAT İLİ BALIK ÜRETİMİNE GENEL BAKIŞ 271-288
YOZGAT’TA TARIMI YAPILAN VE ÇOKÇA TÜKETİLEN MADIMAK (POLYGONUM COGNATUM) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE H2O2’NİN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ İN VİTRO TOKSİK ETKİ ÜZERİNE KORUYUCU ROLÜ 289-296
KIRSAL KONUT EKOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL SORGUN KÖY EVLERİ 297-314
İÇ ANADOLU’DA GELENEKSEL TÜRK EVLERI, YAPISAL ÖZELLIKLERI, YOZGAT VE KIRŞEHİR ÖRNEĞİ 315-331
GEÇ DÖNEM TARİHİ YOZGAT EVLERİ 332-344
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDIRILEREK KULLANILAN CUMHURİYET MEKTEBİ VE SAKARYA ANAOKULUNUN İRDELENMESİ 345-360
SORGUN CİHANŞARLI KÖYÜNDE YOK OLMAYA BAŞLAMIŞ AHŞAP OYMADAN YAPILAN KÖY ODALARI 361-368
YOZGAT KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORUMA SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 369-380
TARİHÎ-MİMARİ YAPILAR ULUSAL MİMARLIK AKIMINA YOZGAT’TAN ÖRNEK BİR YAPI: CUMHURİYET MEKTEBİ/İLKOKULU BİNASI 381-389
YOZGAT MERKEZ ÇALATLI KÖYÜNDE BULUNANBALBAL FORMUNDA MEZAR TAŞLARI 390-398
TÜRKİYE KÜTÜPHÂNELERİNDE MATBÛ VE ELYAZMASI ESERİ BULUNAN YOZGATLI ÂLİMLER VE BAZI EVLİYÂLAR 400-425
CABBARZÂDE (ÇAPANZÂDE) MEHMED ÂRİF BEY’İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: METRÛKÂT-I MUKADDESE-İ RİSÂLET EŞYÂ-YI MENKÛLE 426-444
HALVETİ HALİFESİ YOZGATLI BÜYÜKŞEYH AHMET EFENDİ’DE AŞK KAVRAMI 445-456
GEDİKHASANLI ŞAKİR EFENDİ VE TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞAN MENKIBELERİ 457-464
YOZGADLI İKI ÂLİM; FATİH CAMİİ DERSİÂMI MU‘TEKİF-ZÂDE İBRAHİM HAMDİ EFENDİ VE BÂYEZID CAMİİ DERSİÂMI ABDULLAH ZÜHDÜ EFENDİ 465-483
YOZGATLI NİHÂNÎ’NİN MANZUM HACI BEKTAŞ-I VELÎ VELÂYETNÂMESİ 484-493
YUSUF ZİYÂ YOZGADÎ’NİN VÂVEYLÂ-YI PEDER YÂHÛD EVLÂD ACISI ADLI ESERİ 494-516
YOZGATLI DR. ZEYNÎZÂDE MEHMED HÂZIK’IN ESERLERİNDE HUKUKÎ VE SİYASÎ BAZI KAVRAMLAR 517-538
MEHMET NURİ YOZGADÎ’NİN ‘HUKUK-İ EMVÂT’INDA ATIFTA BULUNDUĞU ÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KUR’ÂN’DA ISKÂT 539-552
YOZGATLI HÜZNÎ DÎVÂNI’NDA GEÇEN AYETLER 553-572
YOZGATLI HÜZNI`NIN ŞIIRLERINDE GELENEKTEN İZLER 573-580
YOZGAT’LI HÜZNÎ’NİN DİVAN’INDA VAHDET ANLAYIŞ 581-588
AHLAK TEMELLİ ŞAHSİYET İNŞASINDA DİNİ LİDERLERİN ROLÜ: YOZGATLI AHMET EFENDİ ÖRNEĞİ 589-595
SORGUNLU SIDKî’NİN DİVAN’INDA HZ. PEYGAMBER 596-609
HASAN COŞKUN’UN EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ŞİİRLERİ 1887-1965 610-620
YOZGAT VE ÇEVRESİNİN DİNİ HAYATINA TESİR EDEN KANAAT ÖNDERLERİNDEN ŞEYHZADE AHMET EFENDİ 621-631
MEHMET YAŞAR KANDEMİR’İN HAYATI, ESERLERİ VE HADİS/ SÜNNET ANLAYIŞI 632-645
YOZGAT EKONOMİSİ VE KAPSAYICI SOSYAL KALKINMA 646-661
KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU 662-666