BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 3.CİLT

Tüm cildi indirmek için tıklayınız

Ön kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

Arka kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

KONU LİNK
İÇİNDEKİLER 1-4
OKUL BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SORGUN ÖRNEĞİ 6-23
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR: YOZGAT ÖRNEĞİ 24-45
1960’LAR YOZGAT LİSESİ MEZUNLARI: OKULUMUZ HAKKINDAKİ DUYGU, DÜŞÜNCE VE ANILARIMIZ 46-58
YOZGAT İL MERKEZİNDEKİ İLKOKULLARIN SINIF KİTAPLIKLARININ İNCELENMESİ 59-66
BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 67-82
CUMHURİYET DÖNEMİNDE YOZGAT’TA MEYDANA GELEN METEOROLOJİK KÖKENLİ AFETLERE DAİR BİR DEĞERLENDİRME (1930-1950) 93-98
HAKİKAT GAZETESİ: YAYIN ÇİZGİSİ, HABERLERİ VE KÖŞE YAZILARI (1955-1977) 99-117
YENİ YOZGAT GAZETESİ YAZILARINDA CUMHURİYET EKONOMİSİ 118-126
MİLLİ MÜCADELEDE YENİ YOZGAT GAZETESİ 127-133
YOZGAT’TA SOSYAL VE DİNİ HAYATIN ŞEKİLLENMESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI’NIN ROLÜ 134-146
ERGENLERİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ÖZELLİKLERİ İL İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLERCE İNCELENMESI (YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ) 147-165
ALTERNATİF BİR KATILIM ÖRNEĞİ OLARAK RADYO YAYINCILIĞININ ÖNEMİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ RADYO YAYINCILIĞI MODELİ/ÖNERİSİ 166-178
ADLANDIRMA YÖNTEMİ OLARAK LAKAPLAR VE BÜYÜKKIŞLA’DAKİ ÖRNEKLERİ 180-189
PROF. DR. AHMET CAFEROĞLU, TÜRK DİALEKTOLOJİSİ VE YOZGAT İLİ AĞIZLARI 190-198
MUSTAFA ÇİFTÇİ’NİN ÖYKÜLERİNDE YOZGAT 199-203
TARİHSEL KAYNAKLARDA BOZOK ONOMASTİK (ADBİLİM) BİRİMİNİN AZERBAYCAN BÖLGESİNDE İZLERİ 204-206
YOZGAT / BOĞAZLIYAN / GÜRDEN(YAZIKIŞLA) KÖYÜ YER ADLARI ÜZERİNE BİR DENEME 207-215
YOZGAT ETNOGRAFYA MÜZESİ ÖRNEĞİ İLE YAŞAYAN KÜLTÜRÜN AKTARIMI 216-228
ABBAS SAYAR ROMANLARINDA TABİAT ALGISI 229-235
YOZGAT’TA SAĞLIK/HASTALIKLA İLGİLİ BAZI GELENEKSEL UYGULAMALAR, DEĞERLENDİRMELER VE DEYİŞLER 236-246
YOZGAT YÖRESİ TÜRKÜLERİNDE İRF?N? DERİNLİK 247-257
YOZGAT MÜZİK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL DÎNÎ MÛSİKÎ KÜLTÜRÜMÜZ (MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME) 258-270
ANADOLU VE UKRAYNA TÜRKÜLERİNİN ESTETİK - SANAT MODELLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI 271-282
YOZGAT AĞIZ KÜLTÜRÜ ÜZERE İNCELEME: “YOZGAT SÜRMELİSİ” SİLSİLESİNDE HASRETİN TERENNÜM RENKLERİ VE İFADE YATIMLARI 283-300
HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI ADLI TÜRKÜYÜ FENOMENOLOJİK AÇIDAN ÇÖZÜMLEME DENEMESİ 301-307
“DERSİNİ ALMIŞ DA EDİYOR EZBER”: YOZGAT SÜRMELİSİ 308-315
YOZGAT’IN İLÇESİ AKDAĞMADENİ’NE BAĞLI ÜÇ KARAAĞAÇLAR KÖYÜ MANİ DERLEMESİ 316-322
YOZGAT’TA HALK KÜLTÜRÜ VE ONDA ESKİ TÜRK FOLKLORUNUN İZLERİ 323-329
ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN SEYİRLİK KÖY OYUNLARI (YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ) 330-340
YAPISAL VE İŞLEVSEL BAĞLAMDA YOZGAT KUTLAMALARI 341-360
YOZGAT’TA BİR BAHADIN 361-384
YOZGAT EFSANELERİNİN ANADOLU TÜRK EFSANELERİ İÇİNDEKİ YERİ 385-409
EFSANELERDE SOSYAL NORMLAR: YOZGAT EFSANELERİ ÖRNEĞİ 410-413
TÜRK KÜLTÜRÜNÜ İFADE EDEN MANEVI DEĞER NORMLARI: YOZGAT`TA VE NAHÇIVAN’DA İNANÇ -SINAMA ÖRNEKLERI (KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA) 414-418
YOZQAT VE ESKI TÜRKLERDE MİTOLOJIK KARAKTER –ALKARISI 419-426
YOZGAT MENKIBELERİ 427-437
KADIŞEHRİ YÖRESİNDE MEVCUT ZİYARETLERİN BÖLGE HALKININ DİNÎ, KÜLTÜREL ve PSİKO- SOSYAL HAYATINA ETKİSİ 438-453
YOZGAT DOKUMA ATLASI 454-478
YOZGAT İLİ GELENEKSEL GİYİM - KUŞAMI 479-496
YOZGAT İLİ ÖRGÜ ATLASI ÇORAP VE PATİK ÖRNEKLERİ 497-506
YOZGAT İLİ ÖRGÜ ATLASI : OYA KATALOĞU 507-521
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE BOZOK’UN TAKILARI VE ZİYNET EŞYALARI 522-528
YOZGAT ETNOGRAFYA VE ARKEOLOJİ MÜZESİ(NİZAMOĞLU KONAĞI) ETNOGRAFİK TAKILARI 529-543
YOZGAT İLİ NİZAMOĞLU MÜZESİ VE KARAMAN MÜZESİ GİYİM-KUŞAM ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 544-555
YOZGAT İLİNDE TESPİT EDİLEN SANCAK ÖRNEKLERİ 556-571
YOZGAT NİZAMOĞLU KONAĞI ETNOĞRAFYA MÜZESİ İŞLEMELERİ 572-591
YOZGATTA YAŞAYAN KÜNDEKARİ USTASI YAKUP KILIÇ 592-601
YOZGAT’TAN TÜRKİYE AKAR FAUNASI İÇİN YENİ BİR PELOPTULUS (ACARİ, PHENOPELOPİDAE) TÜRÜ: PELOPTULUS MONTANUS HULL, 1914 602-606