BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 2.CİLT

Tüm cildi indirmek için tıklayınız

Ön kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

Arka kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

KONU LİNK
İÇİNDEKİLER 1-4
2 NUMARALI YOZGAT ŞER’İYYE SİCİLİ’NE GÖRE YOZGAT’TA AİLE 7-30
YOZGAT İDADİSİ / YOZGAT SULTANİSİ 31-40
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE YOZGAT SANCAĞININ SAĞLIK DURUMU 41-51
RUSYA İMPARATORLUĞU’NUN ORTA ANADOLU’YLA İLGİLİ STRATEJİK PLANLARI (XIX. YÜZYIL-XX. YÜZYILIN EVVELLERİ) 52-56
AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN YOZGAT’TAKİ ÇALIŞMALARI VE BÖLGE HALKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 57-82
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MEBUSAN MECLİSİNDE YOZGAT MEBUSLARI VE FAALİYETLERİ (1908-1912) 83-101
II. MEŞRUTİYET’İN YOZGAT’A YANSIMALARI: HAKKANİYET CEMİYETİ HADİSESİ 102-109
KAFKAS İSLAM ORDUSU İÇERİSİNDE YOZGATLILAR 110-117
ERMENİ KOMİTELERİNCE ÖLDÜRÜLEN YOZGATLI ERMENİLER 118-121
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA RUS ESİRLERİN TUTULDUKLARI OSMANLI KAMPLARI VE YOZGAT ÜSERA GARNİZONU 122-131
BİR KUT’ÜL-AMARE SAVAŞ ESİRİNİN (BİNBAŞI E.W.C. SANDES) YOZGAT GÜNLERİ (1916-1917) 132-144
DAMAT FERİD HÜKÛMETİNİN OLUŞMASINA KARŞI YOZGAT VE ÇEVRESİNDEN GELEN TEPKİLER 145-155
YOZGAT MERKEZ VE KAZALARINDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİNİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ 156-175
KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASININ YOZGAT’TA KUTLANMASI -BİR DUA VE BİR HAKARET DAVASI 176-182
MİLLİ MÜCADELE‘DE YOZGAT VE HAVALİSİNDE ÇEŞİTLİ OLAYLAR KARŞISINDA YAPILAN TEZAHÜRAT, PROTESTO VE MİTİNGLER 183-200
MİLLÎ MÜCADELE’DE ÇAPANOĞULLARI(YOZGAT) İSYANININ BASTIRILMASINDA ÇERKEZ ETHEM VE KUVAYI SEYYARENİN ROLÜ 201-218
MİLLÎ MÜCADELE’DE YOZGAT (ÇAPANOĞULLARI) AYAKLANMASI VE ÇERKEZ ETHEM GÜÇLERI TARAFINDAN BASTIRILMASI 219-244
YOZGAT MEBUSU İSMAİL FAZIL PAŞA’NIN NAFIA VEKİLLİĞİ GÖREVİ (1920–1921) 245-268
ŞEYH CELAL VAKASININ PROBLEMATİK YÖNLERİ 269-274
TBMM I.ve II. DÖNEM YASAMA FAALİYETLERİNE KATKILARI İLE İSTİKLAL MADALYASI SAHİBİ YOZGAT MEBUSU: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ 275-290
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE CUMHURİYET DÖNEMİNDE YOZGAT İLİ MÜLKİ DÜZENLEMELERİ 291-310
YOZGAT HALKEVİ’NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1932-1951) 311-321
ÜÇÜNCÜ TÜRK DİL KURULTAYI VE YOZGAT 322-328
TEK PARTİ DÖNEMİNDE CHP’NİN YOZGAT TEŞKİLATI (1939-1942) 329-337
CHP PARTİ MÜFETTİŞLİK RAPORLARINA GÖRE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA YOZGAT 338-350
ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNDE YOZGAT 351-360
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ YOZGAT’TA İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ (1950-1960) 361-382
ÇOK PARTİLİ DÖNEM YOZGAT MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK TAHLİLİ 383-411
YOZGAT’IN BENZER NÜFUSA SAHİP İLLERLE İKTİSADİ-GZFT KARŞILAŞTIRMASI 412-423
DPT SONRASI YOZGAT’IN SOSYO - EKONOMİK GELİŞİMİ 424-450
ŞAHIS ADLARINDAN HAREKETLE NÜFUS HAREKETLERİ VE İSKAN TARİHİ ÇALIŞMALARINA BİR KATKI: KARAHİSAR-I BEHRAMŞAH NAHİYESİ ÖRNEĞİ 451-458
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAFKASYA MUHACİRLERİNİN YOZGAT SANCAĞINDA İSKÂNINA DAİR TESPİTLER 459-466
NÜFUS YAŞ VE CİNSİYET GRUPLARININ GÖÇE ETKİSİ ( YOZGAT ÖRNEĞİ ) 467-484
YOZGAT İLİ NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI 485-503
2007-2015 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARINA GÖRE YOZGAT NÜFUS YAPISININ ANALİZİ 504-514
YOZGAT’IN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNDE YİMPAŞ A.Ş. OLAYI 515-528
KÜRESEL PAZARLAMA YÖNETİMİ YAKLAŞIMIYLA ÇOK BOYUTLU YÖNETSEL YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ - YOZGAT SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN İHTİYAÇ ANALİZİ 529-542
SAYISAL VERİLERLE EĞİTİMDE YOZGAT 543-567
YOZGAT’DA ÖĞRENCİ BAŞARISI: BAŞARI ENGELLERİ VE BAŞARIYI ARTIRMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER 568-581
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (YOZGAT ÖRNEĞİ) 582-592
BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA DÜZEYİ 593-608
II. ABDÜLHAMİD DEVRİ EĞİTİM POLİTİKASI’NIN TAŞRAYA YANSIMASI: YOZGAT SANCAĞI ÖRNEĞİ 609-628