BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 1.CİLT

Tüm cildi indirmek için tıklayınız

Ön kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

Arka kapak dosyasını indirmek için tıklayınız

KONU LİNK
EDİTÖRDEN 6-7
AÇILIŞ KONUŞMASI 8-9
İÇİNDEKİLER 16-18
HİTİTLER DÖNEMİNDE YOZGAT VE ÇEVRESİ ÜZERİNE 21-32
ANADOLU’NUN ARKEOLOJİK ZENGİNLİĞİNDE YOZGAT’IN YERİ 33-41
UŞAKLI HÖYÜK’TE YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK VE FİLOLOJİK ARAŞTIRMALAR 42-53
ALİŞAR’IN YOZGAT ARKEOLOJİSİ VE ESKİÇAĞ TARİHİNE KATKISI 54-63
ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİNDE ANKUWA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 64-69
YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK 70-74
TANRILAR KENTİ TAVIUM 75-80
YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, BAHADIN BELDESİ, ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI 81-89
ANTİK DÖNEM’DE YOZGAT SARIKAYA’DA TERMAL TERAPİ VE PELOİDOTERAPİ 90-97
ROMA DÖNEMİ HASTANELERİ, ASKLEPİONLAR VE SARIKAYA ROMA HAMAMI 98-109
SARIKAYA ROMA HAMAMI TARİHÇESİ VE 2010-2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI SONUÇLARI 110-121
KLASİK SANCAKTAN MALİKÂNE UYGULAMASINA BOZOK SANCAĞI VE YÖNETİCİLERİ 124-139
BOZOK SANCAĞI’NDA RİŞVAN OYMAKLARI 140-149
BOZOK SANCAĞI KANUNNAMELERİ’NDEKİ CEZALARIN ŞER’Î CEZALARLA MUKAYESESİ 150-162
TAHRİR DEFTERLERİ İLE EVKAF MUHASEBE DEFTERLERİNE GÖRE EMİRCİ SULTAN ZAVİYESİ (OSMANPAŞA TEKKESİ) 163-174
XVI. YÜZYILDA BOZOK SANCAĞININ NÜFUS YAPISI 175-190
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BOZOK SANCAĞI TIMARLI SİPAHİLERİ 191-201
MÜHİMME DEFTERLERİ’NE GÖRE 16. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE BOZOK SANCAĞI 202-212
YOZGAT’IN KUZEY İLÇELERİNİN OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI İÇERİSİNDEKİ YERİ (XV VE XVI. YÜZYIL) 213-229
ŞEYH BAHADIR ZAVİYESİNE AİT 774 HİCRİ TARİHLİ VAKFİYE 230-236
H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI 237-252
HURUFAT DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK 253-265
BOZOK SANCAĞINA BAĞLI KIZILKOCA KAZASI KARYELERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPISI 266-278
DAĞISTAN’DAKİ BOZOKLAR VE ONLARIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 279-283
BOZOK OĞUZ COĞRAFYASINDA BİR ÜÇOK OĞUZ BOYU: SORGUN SALURLARI 284-306
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ 307-315
XIX. YÜZYILDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY VAKIFLARI’NIN İKTİSADİ DURUMU (BOZOK/YOZGAT VAKIFLARI) 316-332
NEVŞEHİR ŞER’IYYE SİCİLİ 3 NUMARALI DEFTERDE YER ALAN ÇAPANOĞLU MÎR CEBBARZÂDE SÜLEYMAN İLE İLGILI KAYITLAR 333-344
MUASIR OSMANLI KRONİKLERİNE GÖRE BOZOKLU MUSTAFA PAŞA 345-349
BIYIKLI (BOZOKLU) MUSTAFA PAŞA VE BİR TIMAR TEVCİHAT DEFTERİ ÜZERİNE 350-361
İSTANBUL’UN ZAHİRE İHTİYACININ TEMİNİ HUSUSUNDA ÇAPANOĞLU SÜLEYMAN BEY’İN FAALİYETLERİ 362-373
ÇAPARZADE (ÇAPANOĞLU) SÜLEYMAN BEY’İN İDARESİNDEKİ MADEN İŞLETMELERİ 374-391
BOZOK SANCAĞI’NDA YAŞAMINI SÜRDÜREN PEHLİVANLI AŞİRETİNİN MEHMET ALİ PAŞA’YA BAĞLILIĞINI BİLDİRMESİ VE YOZGAT’A SALDIRMASI 392-409
BOZOK SANCAĞI’NDA İSKÂN EDİLMİŞ OLAN PEHLİVANLI AŞİRETİ BEYLERİNDEN MAHMUD VE OĞLU ABDURRAHMAN BEYLERİN HALKA ZULÜMLERİ 410-418
TIMAR (CEBE) YOKLAMA DEFTERLERİNE GÖRE 18. YÜZYIL BAŞLARINDA BOZOK LİVASINDA TIMAR VE ZEAMETLER 419-424
BOZOK SANCAĞI’NDAKİ DİNÎ VE EĞİTİM KURUMLARI (XVIII. YÜZYIL) 445-447
18. YÜZYILDA BAZI YOZGATLI EKÂBİRİN ŞEHİR İKTİSADINDAKİ ROLLERİ VE YAŞADIKLARI MALİ ÇATIŞMALARA DAİR KANUNUN ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM YOLLARI 448-464
1834’TE YOZGAT’IN DEMOGRAFİK YAPISI 465-473
1838 NÜFUS SAYIMINA GÖRE AYDINCIK’IN (KIZIL KÜNBED) NÜFUS YAPISI 474-485
1844 TARİHLİ TEMETTÛAT DEFTERLERİNE GÖRE YOZGAT İLİNDE VERGİ MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET KAYNAKLARI 486-498
1845 YILINDA YOZGATLILAR 499-509
BOZOK SANCAĞI VERGİ UYGULAMALARI: 1821-1868 DÖNEMİ 510-521
BİR YOZGAT SEYÂHATNÂME(HUSÛSİYYÂTNÂME)Sİ 522-529
19. YÜZYILIN SON ÇEĞREĞİNDE YOZGAT’TA AÇLIK, KITLIK VE ZAHİRE TİCARETİ 530-537
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAFKASYA MUHACİRLERİNİN YOZGAT SANCAĞINDA İSKÂNINA DAİR TESPİTLER 538-545
BALKANLARDAN BOZOK BÖLGESİ’NE GÖÇ EDEN BOŞNAKLAR ( BOĞAZLIYAN ÖRNEĞİ ) 546-561
JURNAL DEFTERLERİNDE BOZOK 562-570
İMAR MECLİSİ RAPORLARINDA YOZGAT (1845-1846) 571-578
YOZGAT ŞER‘İYYE SİCİLLERİNİN KAYNAK DEĞERİ VE DİPLOMATİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 579-605